Services

  • Administratieve begeleiding
  • Samenstellen van de jaarrekening
  • Verzorgen van de aangiften
  • Verzorgen van de loonadministratie

  • Optimaliseren van de fiscale positie
  • Begeleiding bij een overname
  • Opstellen van contracten

Wie wij zijn?

De medewerkers van Van der Laan Medical zijn volkomen thuis in de medische sector. Wij volgen nauwlettend de ontwikkelingen in de branche en (blijven) investeren in mensen en kennis. Maar we volgen het niet alleen, we anticiperen ook. Deze pro-actieve opstelling betekent dat u kunt profiteren van onze advisering bij de verbetering van uw administratieve processen.