Nieuws

Van der Laan MediCal Motortoertocht 2009

Op zaterdag 19 september jl. heeft de eerste Van der LaanMediCal motortoertocht plaatsgevonden. Na een paar koppen koffie te hebben gedronken op het kantoorvan Van der Laan MediCal te Drachten werden rond een uur of negen de motorengestart. Het weer werkte reusachtig mee, want na een frisse nacht werd het eenprachtige, zonovergoten dag. De tocht ging door oostelijk Friesland, een stukjeWesterkwartier (provincie Groningen), een heel klein stukje Drenthe richtingBakkeveen, Beetsterzwaag, waarna we in Akkrum een koffiestop maakten.Voorzien van verse koffie met oranjekoek werd de tochtvoortgezet richting Joure en vervolgens naar Gaasterland. Hier reden we door deprachtige omgeving langs het IJsselmeer naar Stavoren, waar we uitgebreidhebben geluncht. Na de lunch reden we verder richting Workum, Makkum enWitmarsum. Het lag in de bedoeling verder naar Franeker te rijden omnog een bezoek te brengen aan het Planetarium, maar vanwege het prachtige weeren de tijd hebben we maar besloten dit voor een volgende keer te bewaren. Via Leeuwarden, Warga en Wartena waren we rond een uur ofvijf weer terug in Drachten. Inmiddels hadden we ongeveer driehonderd kilometer op deteller staan. Na nog wat te hebben gedronken gingen alle deelnemers aanhet einde van deze prachtige, gezellige dag ieder hun eigen weg. U vindt nog enige foto’s van deze dag op de website.