Nieuws

Betere gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven krijgt steun in de rug

"De gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers krijgt een steun in de rug.” Dat is volgens staatssecretaris Heemskerk en staatssecretaris De Jager de strekking van een experiment om gemeenten te helpen de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren.

Gemeenten kunnen per 1 juli as. twee vouchers aanvragen bij SenterNovem via de Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven. Met de vouchers krijgen gemeenten hulp om hun dienstverlening aan bedrijven gericht en merkbaar te verbeteren. De vouchers zijn bedoeld voor het uitvoeren van een meting en het opstellen van een verbeterplan (voucher 1), en het uitvoeren van verbeteracties uit dit verbeterplan (voucher 2) dooreen onafhankelijk adviseur. Het budget van de tijdelijke regeling is 3 miljoen euro. Per deelnemende gemeente is maximaal 15.000 euro beschikbaar.Voorwaarde is dat de gemeente, of andere partij, daar een zelfde bedrag bijlegt. De voucher voor het uitvoeren van de meting en het opstellen van het verbeterplan is maximaal een half jaar na verstrekking geldig. De voucher voor het uitvoeren van verbeteracties is geldig tot uiterlijk 1 maart 2011. MKB Nederland en VNO-NCW hebben de tien belangrijkste landelijke ondernemerswensen op het gebied van gemeentelijke dienstverlening in kaart gebracht. In samenwerking met gemeenten zijn op basis hiervan normen ontwikkeld. Door middel van een meting kunnen gemeenten toetsen in welke mate hun dienstverlening voldoet aan deze normen (het zogenaamde Normenkader voor Bedrijven). Op basis hiervan kunnen gemeenten verbeteracties formuleren. De resultatenvan de meting en de verbeteracties kunnen gemeenten vervolgens zichtbaar maken aan het lokale bedrijfsleven met een Bewijs van Goede Dienst. De resultaten van de meting kunnen gemeenten als richtlijn hanteren bij het opstellen van lokale servicenormen voor bedrijven en opnemen in een kwaliteitshandvest.