Services

 • Administratieve begeleiding
 • Samenstellen van de jaarrekening
 • Verzorgen van de aangiften
 • Verzorgen van de loonadministratie

 • Optimaliseren van de fiscale positie
 • Begeleiding bij een overname
 • Opstellen van contracten

Nieuws

Eindejaarstips

Lees de eindejaarstips

Stabiliteitsprogramma Nederland

Download hier het programma.

(Navorderings)aanslagen uit de acquisitiefraude terecht opgelegd, OB, Hof Leeuwarden, BK 165/08 IB

In geschil is of de in de aanslagen begrepen inkomsten uit de acquisitiefraude terecht aan belanghebbende zijn toegerekend. Belanghebbende heeft de kern van de acquisitiefraude heeft uitgevoerd, te weten het uitreiken van facturen waarbij voor in rekening gebrachte bedragen geen tegenprestatie werd geleverd en vervolgens het incasseren van de op de betreffende rekening gedane betalingen. Beroep ongegrond.

Van der Laan MediCal Motortoertocht 2009

Op zaterdag 19 september jl. heeft de eerste Van der LaanMediCal motortoertocht plaatsgevonden. Na een paar koppen koffie te hebben gedronken op het kantoorvan Van der Laan MediCal te Drachten werden rond een uur of negen de motorengestart. Het weer werkte reusachtig mee, want na een frisse nacht werd het eenprachtige, zonovergoten dag. De tocht ging door oostelijk Friesland, een stukjeWesterkwartier (provincie Groningen), een heel klein stukje Drenthe richtingBakkeveen, Beetsterzwaag, waarna we in Akkrum een koffiestop maakten.Voorzien van verse koffie met oranjekoek werd de tochtvoortgezet richting Joure en vervolgens naar Gaasterland. Hier reden we door deprachtige omgeving langs het IJsselmeer naar Stavoren, waar we uitgebreidhebben geluncht. Na de lunch reden we verder richting Workum, Makkum enWitmarsum. Het lag in de bedoeling verder naar Franeker te rijden omnog een bezoek te brengen aan het Planetarium, maar vanwege het prachtige weeren de tijd hebben we maar besloten dit voor een volgende keer te bewaren. Via Leeuwarden, Warga en Wartena waren we rond een uur ofvijf weer terug in Drachten. Inmiddels hadden we ongeveer driehonderd kilometer op deteller staan. Na nog wat te hebben gedronken gingen alle deelnemers aanhet einde van deze prachtige, gezellige dag ieder hun eigen weg. U vindt nog enige foto’s van deze dag op de website.           
Lees verder...

Invoering eenduidige loonaangifte in 2011

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris De Jager van Financiën willen de invoering van de eenduidige loonaangifte uitstellen tot 1 januari 2011. Dit schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de uitkomsten van een pilot. Met de eenduidige aangifte verandert de manier van corrigeren: werkgevers versturen bij een aangifte geen correcties meer over een eerder aangiftetijdvak, maar verwerken deze in de aangifte die zij op dat moment moeten doen. Vertegenwoordigers van softwareleveranciers, de gemeentelijke sociale diensten, CBS, UWV en de Belastingdienst hebben in een pilot gekeken naar de werking van de eenduidige loonaangifte. Uit de pilot blijkt dat invoering per 1 januari 2010 te grote risico’s meebrengt. De minister en staatssecretaris stellen daarom voor de invoering uit te stellen tot 1 januari 2011.

Motorrijtuigenbelasting zeer zuinige auto's wordt afgeschaft

Staatssecretaris Jan Kees de Jager schaft met ingang van 1 januari 2010 de motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto's af. Dit staat in de fiscale vergroeningsbrief die De Jager naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zeer zuinige auto's zijn personenauto's met een CO2-uitstoot van maximaal 95 gram per kilometer (diesel) of maximaal 110 gram per kilometer (benzine).De staatssecretaris heeft nog een aantal vergroeningsmaatregelen aangekondigd:
 • Voor elektrische auto’s komt er een verlaagde bijtelling (voor auto's van de zaak) van 10%. De bpm-vrijstelling voor deze auto's blijft gelden tot 2018.
 • De bpm-bonus voor zuinige personenauto's wordt in 2010 fors verhoogd. De aanschafprijs van zo'n auto gaat hierdoor verder omlaag.
 • Vanaf 1 januari 2011 komt er een Euro-6-stimulans in de bpm voor personenauto's die op diesel rijden.
 • Er komt een fiscale faciliteit in de afvalstoffenbelasting voor de sanering van oude stortplaatsen.

Consultatie verdeling Vpb-druk en renteproblematiek

In de brief van 15 december 2008 aan de Tweede Kamer hebben de minister en de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat nader onderzoek zou worden verricht naar maatregelen met betrekking tot de fiscale behandeling van groepsrente in de vennootschapsbelasting.
Lees verder...

Betere gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven krijgt steun in de rug

"De gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers krijgt een steun in de rug.” Dat is volgens staatssecretaris Heemskerk en staatssecretaris De Jager de strekking van een experiment om gemeenten te helpen de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren.
Lees verder...

'Franse minister volgt Neelie Kroes op'

Dat meldt de Duitse krant Die Welt. Het blad schrijft dat Kroes, die in 2004 aantrad, zou hebben aangegeven geen tweede termijn te ambiëren. Eerder liet Kroes doorschemeren wel degelijk op haar post te willen blijven als in het najaar een nieuwe Europese Commissie aantreedt. VVD-leider Mark Rutte drong deze week nog bij het kabinet aan op duidelijkheid over de kandidatuur van zijn partijgenote.

Machtig
Als het bericht over de benoeming van Lagarde (53) klopt, verzekert Frankrijk zich daarmee van een stevige vinger in de pap van het Europese economische beleid. Neelie Kroes geldt, met het Europese concurrentiebeleid in haar portefeuille, als een van de machtigste leden van de Europese Commissie. Lagarde was, voor zij minister werd, een bekend advocate op het gebied van mededinging.

Toegewijd
Tegenover financieel persbureau Dow Jones laat een woordvoerder van Lagarde weten dat de minister toegewijd is aan haar huidige baan. "De minister steekt al tijd en energie in haar missie aan het roer van het Franse ministerie voor Economische Zaken, Industrie en Arbeid", zei hij. © NU.nl
Lees verder...